ภาพกิจกรรม

6 เมษายน 2560 ทีม LIMEC Phetchabun เข้าพบเจ้าแขวงไซยะบุลี สปป.ลาว เพื่อเชิญร่วมการประชุมนานาชาติ The 3rd LIMEC International Conference ที่จังหวัดเพชรบูรณ์จะเป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 26-30 มิย. 2560