ภาพกิจกรรม

26 เมษายน 2560 ทีม LIMEC เพชรบูรณ์ ประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมาธิการบริหาร LIMEC เพื่อเตรียมการประชุม The 3rd LIMEC International Conference ที่จังหวัดเพชรบูรณ์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ ไทย ลาว พม่า ร่วมกันในวันที่ 26-30 มิย. 2560 .. LIMEC (Luangprabang -Indochina-Mawlamyine Economic Corridor) คือ การรวมตัวกันของ กลุ่มจังหวัดอินโดจีน ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก .. จาก สปป.ลาว แขวงไชยะบุรี แขวงหลวงพระบาง .. และจากสหภาพเมียนมา รัฐกระเหรี่ยง รัฐมอญ ..LIMEC จึงเป็น ระเบียงเศรษฐกิจระหว่าง หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ซึ่งจะเป็นแนวเส้นทางที่เชื่อมโยงสามประเทศ เข้าด้วยกัน ทั้งด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา สุขภาพ และโลจิสติกส์ จะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายทั้งสินค้า ประชากร และสารสนเทศ ระหว่างสามประเทศ อันจะนำมาซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างสามประเทศร่วมกัน

ทีม LIMEC เพชรบูรณ์ ประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมาธิการบริหาร LIMEC ทีม LIMEC เพชรบูรณ์ ประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมาธิการบริหาร LIMEC