ภาพกิจกรรม

10 เมษายน 2560 ประชุมทีม LIMEC เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 8 ประชุมทีม LIMEC เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 8 ประชุมคณะทำงานเพื่อจะได้ขับเคลื่อนเตรียมการจัดประชุมนานาชาติ LIMEC (Luangprabang -Indochina-Mawlamyine Economic Corridor) ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ในวันที่ 26-30 มิย. 2560 นี้ โดยจะมีภาคเอกชนของ กลุ่มจังหวัดอินโดจีน ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก .. จาก สปป.ลาว แขวงไชยะบุรี แขวงหลวงพระบาง .. และจากเมียนมา รัฐกระเหรี่ยง รัฐมอญ .. มาร่วมประชุมกันเพื่อสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ร่วมกัน ..

10 เมษายน 2560 ประชุมทีม LIMEC เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 8 10 เมษายน 2560 ประชุมทีม LIMEC เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 8 10 เมษายน 2560 ประชุมทีม LIMEC เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 8