WELCOME TO LIMEC

การประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 3
(Luangprabang-lndochina-Mawlamyine Economic Corridor (LIMEC) International Conference)

เรื่อง “Phetchabun : The 3rd Gateway of LIMEC “

กำหนดการ
วันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารการประชุม
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานประชุม อาทิ สไลด์ Power point
รายละเอียดเพิ่มเติม
สถานที่จัดงาน
จังหวัดเพชรบูรณ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม
ลงทะเบียน

วีดีโอกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

โครงการประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 3
(Luangprabang-lndochina-Mawlamyine Economic Corridor (LIMEC) International Conference)

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูล Company Profile
ค้นหา

maps-limec

Luangprabang – Indochina – Mawlamyine Economic Corridor

ระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (Luangprabang-Indochina-Mawlamyine Economic Corridor; LIMEC) นั้น เป็นระเบียงเศรษฐกิจที่ทุกภาคส่วนในภาคเหนือตอนล่าง 1 ของประเทศไทย แขวงหลวงพระบาง/แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐกะเหรี่ยง/รัฐมอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้ร่วมกันเปิดระเบียงเศรษฐกิจนี้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2558 โดยเส้นทางของระเบียงเศรษฐกิจนี้ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญๆ หลายแห่ง เช่น วัดเชียงทอง (หลวงพระบาง) เขื่อนสิริกิติ์ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตลาดริมเมย และพระนอนวัดวินเส่งตอว์ยะ (เมาะลำไย) เป็นต้น

ระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย ได้แก่

  • อุตรดิตถ์
  • พิษณุโลก
อ่านเพิ่มเติม
  • สุโขทัย
  • เพชรบูรณ์
  • ตาก

ผู้สนับสนุน

[logo_carousel_slider]